पुतलीबजार नगरपालिकाको वेवसाइटमा तपाइलाई स्वागत छ

.

                          पुतलीबजार नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम स्याङ्जा बजारमा अवस्थित नगरपालिका हो | २०५३ सालमा, साविकका  स्याङ्जा पुतलीबजार, करेन्डाँडा, सतुपसल, गणेशपुर र चण्डीकालिका गरि पाँच वटा  गाउँ विकास समितिहरु मिलेर यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो | नेपाल सरकारको मिति २०७३ फाल्गुण २९ गतेको निर्णय बमोजिम  राज्यको पुन संरचनमा यस  पुतलीबजार नगरपालिकामा साविकका टक्सार, पौवैगौडे, ठुलाडिही, बहकोट, कोल्मा, राङ्भाङ्(१-३ र ९) र पेल्काचौर (१,२,४-८) गाभिन आई कुल १४ वडाको नयाँ पुतलीबजार नगरपालिकाको संरचना बनेको छ |

भौगोलिक अवस्थिति :   
      पुर्व : कास्की जिल्ल्ला र तनहुँ जिल्ला                        
                                पश्चिम : आँधीखोला गाउँपालिका, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका र भिरकोट नगरपालिका
                                उत्तर : कास्की जिल्ला र फेदीखोला गाउँपालिका       
                                दक्षिण : विरुवा गाउँपालिका र भिरकोट नगरपालिका
जनसंख्या                 : नयाँ संरचना अनुसार पुतली|बजार नगरपालिकामा ४४८७६ जनाको
                                  बसोबास रहेको छ | (२०६८को जनगणना अनुसार)
क्षेत्रफल                    : नयाँ संरचना अनुसार पुतलीबजार नगरपालिकाको कुल क्क्षेत्रफल
                                  १४६.२१ वर्ग मिटर रहेको छ                     
क्र.स     नया वडा                  समावेश गा वि स /नगरपालिका              जनसंख्या                  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि ) 
१                            १                                    पुतलीबजार (१)                                                                              ६७४०                                     ५.२४
पुतलीबजार २ र राङभाङ  (१ -३ )     १९७८    ८.१५
पुतलीबजार (३-५)    ५४६९     ११.८
पुतलीबजार (६,७)    २८७५    १४.०८
पौवेगौडे(१-९)    २८८३    १४.५९
टक्सार (१-९)      २०६१    २०.१४
ठूलाडिही (१-९)    ३२२५    १९
बहाकोट (१-९)    १७३१    ५.६
कोल्माबराहचौर (१-९)    १७२३    ६.९
१० १० पुतलीबजार (१२) र राङभाङ (९)   २७३६   ५.७१
११ ११ पुतलीबजार(१३)    २५९१    ६.२१
१२ १२ पेल्काचौर(१,२,४-८)    १५७०    ६.५
१३ १३ पुतलीबजार(१०,११)     ५२८१    १३.९३
१४ १४ पुतलीबजार(८,९)    ४०१२    ९.३४
    जम्मा  ४४८७५ १४७.१९

Welcome to Pualbazar Municipality

Putalibazar, (Nepali: पुतलीबजार) is a municipality and district headquarters in Syangja District in the Province No. 4 of central Nepal.

History:

Putalibazar is the biggest municipality in Syangja District. According to 2011 Nepal census, it had a total populations of 30,704 people residing in 8,180 individual households. With many VDC, it has been the center for the business and official municipality of Syangja. Before the Waling municipality was named, it was the only municipality in Syangja. The dominant political parties in Putalibazar are Nepali Congress and CPN UML.

In 12 March 2017, the government of Nepal implemented a new local administrative structure consisting of 744 local units. With the implementation of the new local administrative structure, VDCs have been replaced with municipal & village councils.[4] Putalibazar is one of these 744 local units.Putalibazar is created by merging TaksarPauwegaudeThuladihiBahakotKolma Barahachaur, (1-3,9) Wards of Rangvang & (1,2,4-8) Wards of Pelkachaur.

Political situation:

Putalibazar is divided into 14 Wards. It is surrounded by Kaski District & Fedikhola at northern side, Kaski District & Tanahun District from east, AandhikholaArjun Chaupari & Bhirkot Municipality from west and Biruwa & Bhirkot Municipality at south.]

Population:

As Putalibazar is created by merging TaksarPauwegaudeThuladihiBahakotKolma Barahachaur, (1-3,9) Wards of Rangvang & (1,2,4-8) Wards of Pelkachaur. The sum population of Putalibazar, 44,876, is residing in an area of 146.21 km2.[1]

Media

To Promote local culture, Putalibazar has one FM radio station called Community Radio Syangja FM 89.6 MHz Which is a Community radio Station.

Refrences: Wikipedia

वडा विकास कार्यक्रम सम्पन्न ।

मिति २०७५/०९/०२ देखि वडा बिकास अभियान अन्तर्गत  पुतलीबजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्याङ्जाले नगरपालिकाका सम्पूर्ण (१४ वटा ) वडा हरुमा वडा विकास कार्यक्रमको लागि वडा स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमको अध्यक्ष नगर प्रमुख सिमा कुमा

पुतलीबजार नगरपालिका स्तरीय वक्तृत्वकला पर्तियोगिता सम्पन्न

मिति २०७५/०९/२० गते पुतलीबजार नगरपालिकाको आयोजनामा ” शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षकको भूमिका" विषयक पुतलीबजार नगरपालिका अन्तर्गत मा.

वडा न ४ मा सरोकारवालाहरु विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम

 

Pages