पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

Elected Officials

Name Designation Email Phone
सिमा कुमारी क्षेत्री मेयर ९८५६०५३३९९
महेश पुरी उप मेयर ९८५६०५३४००
निर्मल कुमार सेरचन वडाध्यक्ष, वडा नं. १ ९८५६०३२१०१
तिलकराम श्रेष्ठ वडाध्यक्ष, वडा नं. २ ९८५६०५००३६
अमृत प्रसाद श्रेष्ठ वडाध्यक्ष, वडा नं. ३ ९८५६०३२१९३
ओम बहादुर खड्का वडाध्यक्ष, वडा नं. ४ ९८४६०४२९९९
रामचन्द्र रेग्मी वडाध्यक्ष, वडा नं. ५ ९८४६१८७३००
कृष्ण बहादुर कार्की वडाध्यक्ष, वडा नं. ६ ९८४६८१८५५५
विश्वेश्वरप्रसाद रेग्मी वडाध्यक्ष, वडा नं. ७ 9856029520
यम बहादुर शाही वडाध्यक्ष, वडा नं. ८ ९८४६०९६८६४, ९७४६०३०२३०
लिल प्रसाद गुरुङ वडाध्यक्ष, वडा नं. ९ 9846118506
दुर्गा बहादुर शाह वडाध्यक्ष, वडा नं. १० 9846169216
भवानी प्रसाद लामिछाने वडाध्यक्ष, वडा नं. ११ 9846039493
दुत प्रसाद गुरुङ वडाध्यक्ष, वडा नं. १२ 9816171997
खेम नारायण अधिकारी वडाध्यक्ष, वडा नं. १३ 9956050799
शेषराज ढकाल वडाध्यक्ष, वडा नं. १४ 9856031028