कर्मचारीहरु

कर्मचारीको नाम थर पद फोन नम्बर इमेल
मिन बहादुर थापा कम्पुटर अपरेटर 9846080382 minthapa31@yahoo.com
परशुराम अधिकारि कम्पुटर अपरेटर ९८४६०४३६१२
खेम नारायण चापागाई कृषि प्रसार अधिकृत 9856029832
राजु प्रसाद रेग्मी सलेपा ९८५६०५०२७६
सन्तोष थापा इन्जिनियर ९८४९७१४४१८ thapagmd@gmail.com
याम बहादुर मल्ल खरिदार ९८४६२३९६३६
गोविन्द दोरंगा इन्जिनियर
रित बहादुर के.सी सब-इन्जिनियर ९८४६१५७१३९
मुक्त बहादुर गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत 9827114499 ito.putalibazarmun@gmail.com
रुद्र बहादुर मल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 063420409 rudramalla50@gmail.com
जब्बर अलि मियाँ लेखा अधिकृत 9846032659
कपिल गिरि प्रशासकीय अधिकृत
पम नारायण पराजुली नायब सुब्बा 9846073514
मनि राना मगर लेखापाल 9856050411
खगेन्द्र ढकाल सब-इन्जिनियर 9846052328
अरुण पौडेल सब-इन्जिनियर 9857621750
लिलाम्बर ढुंगाना नायब सुब्बा 9846072697
ध्रुब प्रसाद सुबेदी नायब सुब्बा 9846052402
ढकाराम मरासिनी नायब सुब्बा 9846070911
नारायण शर्मा खरिदार 9856050630
दर्पण पोख्रेल असिस्टेन्ट सब-इन्जिनिर ९८५६०३०८०१