FAQs Complain Problems

अपाङ्ग परिचय पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका महिला तथा बालबालिका उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन 
  • मेडिकल सिफारिस 
  • वडा सिफारिस