FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम थर पद शाखा फोन नम्बर इमेल
पुरुषोत्तम शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9856075111 purus1966@gmail.com
बाबुराम बराल अधिकृत नवौं (उप -सचिव ) शिक्षा शाखा 9841473655 baral.baburam@yahoo.com
ताराचन्द्र ढकाल प्रशासन योजना तथा अनुगमन अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 9856075112 dhakaltara32@gmail.com
भोजराज ढकाल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9856031255 dhakalbhojraj263@gmail.com
धन प्रसाद कोइराला अधिकृत सातौ वातावरण विपद व्यस्थापन तथा सरसफाई शाखा 9846030473 Dhankoirala2015@gmail.com
निरज सापकोटा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9846134746
कपिल गिरि प्रशासकीय अधिकृत कानुन शाखा 9856050632
गोविन्द दोरंगा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9802836573
विष्णु प्रसाद ढकाल अधिकृत छैठौ आर्थिक विकास (सहकारी शाखा ) 9846094842 dhakalbishnu00@gmail.com
ठगी कुमारी खनाल महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक उप -शाखा ९८५६०३०३१६ thagikumarikhanal.27@gmail.com
विष्णु प्रसाद काफ्ले अधिकृत छैठौ स्वास्थ्य शाखा 9856053644 bishnukafle105@gmail.com
कल्पना पौडेल सी अ न मि छैटौं स्वास्थ्य शाखा 9802836700
लक्ष्मी शर्मा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9846823910 laxmisharma38411@gmail.com
सबिन श्रेष्ठ इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9851242624 er.sabinshrestha@gmail.com
मुक्त बहादुर गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक शाखा, सुचना प्रविधि शाखा 9827114499 ito.putalibazarmun@gmail.com
मनिषा लामिछाने कृषि अधिकृत कृषि शाखा 9802836987 manishalamichhane10@gmail.com
मनि राना मगर लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9856050411
श्रीजना लामिछाने लेखापाल आ .ले.प शाखा 9846052878, 9856052878 shrijanalamichhane878@gmail.com
पम नारायण पराजुली नायब सुब्बा 9846073514
डोलराज ढकाल नायब सुब्बा वडा विकास कार्यक्रम 9802836527
खगेन्द्र ढकाल सब-इन्जिनियर घर नक्शा शाखा, प्राविधिक शाखा 9846052328
अरुण पौडेल सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा, योजना उप शाखा 9857621750
ढाकाराम मरासिनी नायब सुब्बा योजना उप शाखा 9846070911
ध्रुब प्रसाद सुबेदी वडा सचिव वडा न १४ 9846052402
लिलाम्बर ढुंगाना वडा सचिव वडा न ३ 9846072697
परशुराम अधिकारि कम्पुटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण शाखा ९८४६०४३६१२
सुशील पौडेल थापा सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9856037422, 9846563224
रोशन श्रेष्ठ सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9861225096 rosh7stha@gmail.com
साजन पौडेल सब-इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र 9866132700 sajanpoudel1215@gmail.com
अनन्त रेग्मी एम आइ एस अपरेटर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण शाखा 9802836963 anantaregmi49@gmail.com, putalibazarmisoperator@gmail.com
आयुष गुरुङ एम आइ एस अपरेटर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण शाखा 9802836957 misoperatorputalibazar@gmail.com
नारायण शर्मा वडा सचिव वडा न २ 9856050630
राजेन्द्र अर्याल खरिदार वडा न ३ 9856052482 Rajendra.Aryal237@gmail.com
याम बहादुर मल्ल खरिदार वडा न ४ ९८४६२३९६३६
नर बहादुर पराजुली खरिदार राजस्व शाखा 9802836622
निर कुमारी कुवर खरिदार प्रशासन उप-शाखा ९८४६३१०३३३
राजु प्रसाद रेग्मी वडा सचिव वडा न ९ ९८५६०५०२७६
इश्वरी प्रसाद गौतम खरिदार वडा न २ 9846086486
गंगा श्रेष्ठ खरिदार शिक्षा शाखा 9802836992
कमला जैसी ना.प्रा.स कृषि शाखा 9802837175
सुना सुवेदी ना.प्रा.स कृषि शाखा 9802837188
अविनास अर्याल अमिन प्राविधिक शाखा 9846006327
रन्जु हमाल फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण शाखा 9846276443 Faranjuhamal123@gmail.com
जिबद्द राउत खानेपानी सपोर्ट टेक्निसियन प्राविधिक शाखा ९८४६०९५७७८
तुल बहादुर थापा सवारी चालक ९८५६०५२०६६
अण प्रसाद शर्मा कार्यालय सहयोगी प्रशासन उप-शाखा ९८४६१५९१७१
हरि केदार श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४६०५२३१४
जानुका रेग्मी कार्यालय सहयोगी प्रशासन उप-शाखा ९८४६०९४६२५
रविलाल शर्मा कार्यालय सहयोगी वडा न ३ ९८४६०६६२६१