FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रशासन शाखा फर्म तथा संस्थाको भुक्तानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नियमानुसारको बिल भरपाई 
  • रु १,००,००० माथि ५,००,०००  सम्मको भुक्तानीमा नियमानुसार कोटेशन र आवश्यक कागजात संलग्न हुनुपर्ने