FAQs Complain Problems

घटना दर्ताको पुरानो संसोधन प्रतिलिपी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका पंजीकरण उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन (कारण सहित )
  • प्रमाण पत्रको सक्कल