FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका योजना शाखा
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • उ.स को भेला निर्णय 
  • उ.स.को पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी 
  • वडा सिफारिस 
  • लागत अनुमान