FAQs Complain Problems

शिलबन्दी र ट्रेक्टरको भुक्तानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नियमानुसार कागजात पेश हुनुपर्ने र भुक्तानीको लागि बिजक जारि हुन पर्ने